Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Influencja w bezpieczeństwie WSR-NR-1-IB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991.

2. Aureliusz M., Rozmyślania, Warszawa 1984.

3. Buller L.J., Bezpieczne i skuteczne komunikowanie. Praktyczny poradnik postepowania, Warszawa 2005.

5. Buller L.J., Wywieranie wpływu na innych ludzi, Warszawa 1999.

6. Buller L.J., Influencja, Stalowa Wola 2008.

7. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, Gdańsk 1994.

8. Garlicki B., Selekcja informacji w dziennikarstwie, Kraków 1981.

9. Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa 1990.

10. Kossecki J., Cybernetyka społeczna, Warszawa 1981.

11. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1977.

12. Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1984.

13. Larkowa H., Postawy otoczenia wobec inwalidów, Warszawa 1970.

14. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999

15. Lepa A., Świat propagandy, Częstochowa 1994.

16. Łukasiewicz P., Pogłoska i dowcip polityczny w PRL, Warszawa 1987.

17. Machiavelli N., Książe. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liviusza, Warszawa 1987.

18. Marody M., Język propagandy i typy jego odbioru, Warszawa 1984.

19. Migdał K., Psychologia dla słuchaczy Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Legionowo 1989.

21. Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984.

22. Mika S. (red.), Studia nad postawami interpersonalnymi, Wrocław 1976.

23. Mitnick K., Simon W., Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła, Gliwice 2003

24. Nowak A.J., Symbol, Lublin 1994.

25. Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

26. Reykowski J., Kochańska G., Szkice z teorii osobowości, Warszawa 1980.

27. Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1979.

28. Reykowski J. (red), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa 1976.

29. Schiller H.I., Sternicy świadomości, Kraków 1976.

30. Szulczewski M., Propaganda polityczna, Warszawa 1975.

31. Thiele-Dohrmann K., Psychologia plotki, Warszawa 1980.

32. Winn D., Manipulowanie umysłem. Pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, Wrocław 2003.

33. Witkowski T., Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Wrocław 2004.

34. Wojtasik L., Zarys psychologii propagandy, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

1. Augustynek A., Sugestia formą komunikowania interpersonalnego [w:] Z. Nęcki (red.), Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, Kraków 1989.

2. Banach J., Teoria propagandy i jej radiowa praktyka, „Przekazy i Opinie” 1984, nr 2.

3. Czapiński J., Przesłanki ustosunkowań wobec innych ludzi, [w:] M. Lewicka (red.), Psychologia spostrzegania społecznego, Warszawa 1985.

4. Czapów C., Podgórecki A., Socjotechnika - podstawowe pojęcia i problemy, [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Style działania, Warszawa 1972.

5. Gajlewicz M., Techniki oddziaływania propagandowego, „Przekazy i Opinie” 1982, nr 2-3.

6. Goćkowski J., Oparte na sztuce literackiej refleksje na temat rozważań socjotechnicznych [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii, Warszawa 1968.

7. Holly R., Skuteczność a efektywność propagandy. Strategia i taktyka działania, „Przekazy i Opinie” 1980, nr 3.

8. Jarymowicz M., Makiawelizm - osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa 1976.

9. Kocowski T., Taktyka i strategia sterowania motywacją ludzką w skali masowej, [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Style działania, Warszawa 1972.

10. Kołodziej J., Reklama: gra słowami, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3-4.

11. Kurczewski J., Problemy analizy działań socjotechnicznych [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie, Warszawa 1968.

12. Lis-Turlejska M., Ingracjacja, czyli manipulowanie innymi ludźmi za pomocą zwiększania własnej atrakcyjności [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa 1976.

13. Meyenowa M.M., O złej propagandzie [w:] J. Rokoszowa (red.), Nowo-mowa, Londyn 1981.

14. Olszewska-Kondratowicz A., Ingracjacja, czyli zachowania ukierunkowane na zwiększanie własnej atrakcyjności, „Psychologia Wychowawcza” 1974, nr 5.

15. Olszewska-Kondratowicz A., Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący rodzaj stosowanych przez człowieka technik ingracjacyjnych, „Psychologia Wychowawcza” 1975, nr 1.

16. Pisarek W., O roli słowa w politycznej propagandzie wizualnej. Hasła na plakatach i transparentach, „Przekazy i Opinie” 1981, nr 4.

17. Pisarek W., Prasa, radio, telewizja: podział pracy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 2.

18. Pisarkowa K., O komunikatywnej funkcji przemilczenia, „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, nr 1.

19. Podgórecki A., Logika praktycznego działania, [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Warszawa 1970.

20. Podgórecki A., Oddziaływanie na jednostkę i na grupę społeczną [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie, Warszawa 1970.

21. Reboul O., Kiedy słowo jest bronią [w:] M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwa, Warszawa 1980.

22. Staniak M., Socjotechnika propagandy w walce informacyjnej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1985, nr 2.

23. Toeplitz K.T., Wielki manipulator [w:] N. Machiavelli, Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, Warszawa 1987.

24. W świecie psycho i socjotechniki. Z psychiatrą Edwardem Krzemińskim rozmawia Maria Lerman, „Słowo. Dziennik Katolicki” 1997, nr 231.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnego testu końcowego z zrealizowanego materiału w trakcie wykładów audytoryjnych z wykorzystaniem aktywizacji udziału słuchaczy w zajęciach.

Zakres tematów:

1. Influencja – rozumienie, definicja i podziały

2. Influencja jako komunikacja jednostronna

3. Osobowość jako obiekt oddziaływań

4. Wpływ społeczny

5. Influencja w ujęciu historycznym

6. Współczesne metody i techniki influencji w organizacji

7. Psychotechnika

8. Ingracjacja

9. Socjotechnika

10. Propaganda

11. Influencja w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji

12. Aspekty etyczne influencji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 201 s. konferencyjna
Leszek Buller 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)