Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia norm i kontroli społecznej WSR-NR-2-SNK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2001.

P.L. Berger, Th. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.

K. Cikała, Normy w społeczeństwie nadzoru, "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2014 nr XIV, s. 13-27.

N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

A. Kiersztyn, Granice brudnej wspólnoty, [w:] J. Kwaśniewski, J. Winczorek, Idee naukowe Adama Podgóreckiego, Warszawa 2009, s. 179-202.

J. Kwaśniewski, Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000.

K. Lubas, Normy społeczne jako niezbędnik życia każdego człowieka. Analiza problemu na przykładzie norm moralnych, ""Rynek-Społeczeństwo-Kultura" 2017, nr 2(23), s. 47-50.

G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005.

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

P. Rydzewski, Teoria kontroli społecznej jako jedna z teorii dewiacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, rok LI, zeszyt 4, s. 313-326.

A. Zybertowicz, Kontrola społeczna trzeciego stopnia, [w:] J. Kwaśniewski, J. Winczorek, Idee naukowe Adama Podgóreckiego, Warszawa 2009, s. 152-178.

Efekty uczenia się:

NRL_W09, NRL_W15, NRL_U05, NRL_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnego testu końcowego z zrealizowanego materiału w trakcie wykładów audytoryjnych z wykorzystaniem aktywizacji udziału słuchaczy w zajęciach.

Zakres tematów:

1. Grupy społeczne.

2. Rodzina (definicja, funkcje, typy rodzin).

3. Socjalizacja (pierwotna, wtórna, resocjalizacja, kontrsocjalizacja).

4. Anomia społeczna.

5. Normy społeczne (definicja, funkcje, rodzaje).

6. Dewiacje społeczne (pierwotna, wtórna, rodzaje).

7. Patologie społeczne.

Kontrola społeczna (definicja, rodzaje, mechanizmy).

9. Kontrola społeczna III stopnia.

10. Sankcje.

11. Teoria naznaczenia społecznego.

12. Normy w społeczeństwie nadzoru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 201 s. konferencyjna
Leszek Buller 40/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)