Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia codzienności WH-KUZ-II-1-AntCodz
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Mary Evans, Czym jest uczucie zwane miłością? w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.

2. Roch Sulima, „Między rajem a śmietnikiem”, w: R. Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 13-36.

3. Roch Sulima, „Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji”, w: R. Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 131-190 .

4. David Halpern, Zdrowie i dobre samopoczucie, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.

5. Julia Annas, Szczęście jako osiągnięcie, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.

6. Peter Stein, Być singlem - próba zrozumienia życia singli, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.

7. Sztompka Piotr, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.

8. Małgorzata Bogunia-Borowska, Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie praca zaliczeniowa.

KU2_W02 - Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Opisuje otaczającą go kulturę za pomocą kategorii antropologicznych

KU2_W06 - Zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia. Opisuje otaczającą kulturę w sposób krytyczny i refleksyjny

Stopień 5:

Student wykazuje się szeroką wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego.

Stopień 4:

Student wykazuje się podstawową wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego.

Stopień 3

Student wykazuje się wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego.

KU2_U04 - Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów. Analizuje w sposób krytyczny i zrozumiały dostrzeżona zjawiska codziennego doświadczenia

KU2_U05 -Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych. Rozwija krytyczne postrzeganie własnego codziennego doświadczenia oraz innych ludzi

Stopień 5:

Student w sposób zrozumiały i komunikatywny potrafi krytycznie opisywać nieoczywiste zjawiska życia codziennego.

Stopień 4:

Student w sposób zrozumiały i komunikatywny potrafi krytycznie opisywać zwyczajne zjawiska życia codziennego.

Stopień 3

Student w sposób zrozumiały i komunikatywny potrafi krytycznie opisywać znane i powszechnie dostrzegalne zjawiska życia codziennego.

Zakres tematów:

1. Doświadczenie miłości w kategoriach antropologii życia codziennego.

2. Zamieszkiwania jako kategoria antropologiczna.

3. Kupowanie i konsumpcja jako codzienne doświadczenie.

4. Zdrowie i dobre samopoczucie w ujęciu antropologicznym

5. Osiąganie szczęścia jako doświadczenie.

6. Nowe formy więzi społecznych z perspektywy antropologicznej.

7. Miasto w doświadczeniu

8. Codzienność życia społecznego w ujęciu teoretycznym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala 406
Wojciech Sadłoń 13/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.