Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne WK-S-PR-W
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w formie pisemnej (test). Test obejmuje zarówno pozytywną wiedzę teoretyczną, jak i znajomość zagadnień kazuistycznych.

Test pisemny na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Prawne ujęcie rodziny. Powiązania rodzinno-prawne, ich zakres i status.

2. Prawa stanu cywilnego (charakter, zakres, struktura) a prawo podmiotowe. Geneza akt stanu cywilnego /akt urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu/.

3. Problematyka transseksualizmu a transwestytyzm. Proces o ustalenie i ukształtowanie stanu cywilnego. Dopuszczalność zmiany płci w akcie urodzenia.

4. Piecza zastępcza nad dzieckiem. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Organizacja i zakres rodzin zastępczych. Powołanie placówki rodzinnej. Organizacja Wiosek Dziecięcych SOS (analiza kompetencji).

5. Typy małżeńskich ustrojów majątkowych. Analiza szczegółowa.

6. Surogacja rzeczowa w prawie rodzinnym a majątki osobiste.

7. Zarząd majątkiem a odpowiedzialność za zobowiązania. Skuteczność umów (intercyza).

8. Separacja a rozwód /zagadnienia proceduralne/. Zakres pism procesowych.

9. Mediacja w postępowaniu odrębnym /uprawnienia mediatora; zakres szkolenia; kompetencje; formułowanie wniosku o mediację/.

10. Macierzyństwo a ojcostwo /zakres procesowy; problematyka dowodowa i jej skutki; zakres pism procesowych/.

11. Podstawy przysposobienia dziecka /geneza i zakres adopcji; wniosek o adopcję (zakres, właściwość)/.

12. Wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zakres ingerencji sądu.

13. Odpowiedzialność odszkodowawcza rodziców.

14. Alimenty a inne źródła utrzymania.

15. Opieka a kuratela /wymogi prawne i moralne kandydatów na opiekuna prawnego i kuratora/.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 322
Helena Pietrzak 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)