Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym WH-KUZ-I-2-OchrZarz
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji ukazującej wybrane przez studenta zagadnienia ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym lub praca pisemna na podobny temat (objętość maks. 10 stron zestandaryzowanego tekstu – 1 strona = 1800 znaków ze spacjami). Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Metody:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny)

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny)

Kryteria

Na ocenę BDB (5) – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w odniesieniu do zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii kulturoznawczych na rozwój instytucji, sprawujących opiekę nad dziedzictwem kulturowym, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Na ocenę DB (4) – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w odniesieniu do zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną. Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowując dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Na ocenę DST (3) – student identyfikuje metody badawcze stosowane w odniesieniu do zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, podejmuje próby samodzielnego wnioskowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 421
Joanna Grzonkowska 13/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)