Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-2-PrakNauL-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Słowniki łacińsko-polskie

Efekty uczenia się:

F1_W06, F1_U03, F1_U05, F1_U11, F1_K01, F1 K03

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego i zna stosowną terminologię gramatyczną.

Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z zakresu gramatyki łacińskiej i słownictwa łacińskiego, umie posługiwać się narzędziami pomocniczymi takimi jak wyspecjalizowane słowniki łacińskie.

Potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekuna naukowego w samodzielnym opracowaniu przekładu z języka łacińskiego oraz analizy gramatycznej zdań łacińskich.

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu łacińskich tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej znajomości języka łacińskiego

Przy przygotowywaniu przekładu i analizy gramatycznej student prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu.

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Wystawienie oceny zostanie dokonane na podstawie pracy Studenta na platformie Moodle, ocen z lektur łacińskich i oceny z 4 kolokwiów z semestru zimowego.

Zakres tematów:

Różne konstrukcje składniowe.

Funkcje przypadków.

Zdania podrzędne.

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa. Samodzielne przygotowywanie przekładu i analizy gramatycznej wybranych tekstów łacińskich, sprawdzanie go w grupie i dyskutowanie o napotkanych trudnościach, wspólne rozwiązywanie trudniejszych kwestii, poprawianie przekładu i analizy gramatycznej według wskazówek opiekuna naukowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 409
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 327
Dominika Budzanowska-Weglenda 7/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)