Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-N-NZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze 2019-2020 w opisie/karcie przedmiotu oraz na pierwszych zajęciach podana została informacja, że podstawową formą zaliczenia (oceny) jest egzamin ustny. Jednakże z powodu pandemii koronawirusa oraz z powodu przejścia na system zajęć on-line, w kwietniu b.r. przekazana została mailowo informacja, że do zaliczenia przedmiotu należy napisać pracę pisemną. Również została wysłana do studentów lista tematów prac pisemnych do wyboru. Oddanie pracy pisemnej do końca maja.

Zakres tematów:

•Kanony wstępne III Księgi KPK 1983

•Posługa słowa Bożego (przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie katechetyczne)

•Misyjna działalność Kościoła

•Wychowanie katolickie (szkolnictwo katolickie, uniwersytety i fakultety katolickie oraz kościelne)

•Środki społecznego przekazu a szczególnie książki: mass media

•Wyznanie wiary

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00, sala 405
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:15 - 18:45, sala 405
Arkadiusz Domaszk 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)