Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne wątki i wyzwania adhortacji Amoris laetitia w kontekście małżeńsko-duszpasterskim WK-KRS-Alwkmd
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Papież Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska 'Amoris laetitia' o miłości w rodzinie [19.03.2015],

2. Relacja końcowa Synodu Biskupów z 2015 roku, <http://press.vatican.va.content/salastamp/en/bollettino/publico/2015/0816/0825.html> {data dostępu 24.11.2019}

3. Rocco Buttiglione, Przyjacielska odpowiedź krytykom Amoris Laetitia, Przedmowa Kardynał Gerhard Ludwig Muller, przekład Marek Chojnacki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.

4. Pozostać w prawdzie Chrystusa małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim, pod red. Roberta Dodaro OSA, Wydawnictwo świętego Wojciecha, Poznań 2015.

5. H. Stawniak, Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka - aspekt kanoniczny, W: Młodzież i jej świat: praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina, red. J. Niewęgłowski, Towarzystow Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, s. 131-149.

6.W. Góralski, Wytyczne pastoralne do Adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia' Konferencji Episkopatu Polski, Ius Matrimoniale, 29(2018) nr 1, s.

7. T. Gałkowski, 'Amoris laetitia w perspektywie 'lectio divina', Ius Matrimoniale 29(2019) nr 1, s.

8. H. Stawniak, Czy jest ciągłość w nauczaniu Kościoła posoborowego o prokreaktywności i nierozerwalności małżeństwa, Studia Włocławskie, t.21, Włocławek 2019, s.367-390,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Tezy kard. Waltera Kaspera wyrażone na Konsystorzu w 2014 roku.

2. Relacja końcowa Synodu z 2015 roku.

3. Główne wątki adhortacji apostolskiej 'Amoris leatitia'.

4. Problem rozeznania tak zwanych sytuacji 'nieregularnych' według papieża Franciszka.

5. Stanowisko Rocco Buttiglione w sprawie interpretacji 'Amoris laetitia'.

6. Świadectwo Kard. Gerharda Mullera.

7. Sakrament Eucharystii i pojednania w przypadku rozwiedzionych żyjących w nowych związkach według Kard. Velasio De Paolisa.

8 Stanowisko teologiczne i rozwiązania praktyczne Kościołów prawosławnych

w ujęciu abpa Cyrila Vasila.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu i dyskusji wokół kontrowersyjnych kwestii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 10:30, sala 321
Henryk Stawniak 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)