Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo grup pierwotnych WSR-NR-1-BGP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2008,

Buller L., Influencja, Stalowa Wola 2008,

Buller L., Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019,

Frankowski M.T., Socjologia. Mikrostruktury społeczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004,

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997,

Marshal G.(red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005,

Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

W przypadku sytuacji pandemii koronawirusa zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: Umailem oraz aplikacją MS Teams.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę zaliczeniową na określony przez wykładowcę temat, następnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams odbędzie się rozmowa w celu omówienia pracy zaliczeniowej i przekazania studentowi informacji o ocenie.

Zakres tematów:

1. Małe grupy społeczne (pojęcie grupy społecznej, klasyfikacja grup społecznych, struktura grupy społecznej).

2. Teorie grup pierwotnych (twórcy, typologie, funkcje).

3. Teoria grupy odniesienia (definicja, rodzaje).

4. Procesy grupowe (więź społeczna, integracja społeczna, wspólne wartości).

5. Interakcje społeczne i sieci stosunków społecznych.

6. Socjalizacja jednostki (pojęcie procesu socjalizacji, socjalizacja a stereotypy społeczne).

7. Relacje w grupach pierwotnych (jaźń i tożsamość, osobowość społeczna, postawy społeczne).

8. Rodzina jako grupa pierwotna.

9. Grupa rówieśnicza jako grupa pierwotna.

10. Społeczność lokalna jako grupa pierwotna.

11. Zagrożenia grup pierwotnych.

12. Działania prewencyjne - dobre praktyki w wybranych krajach europejskich.

13. Działania prewencyjne - dobre praktyki w wybranych krajach pozaeuropejskich.

14. Polski system prewencyjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 104
Leszek Buller 33/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)