Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie budżetem domowym WSR-NR-2-ZBD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bywalec Cz., Ekonomika i finase gospodarstw domowych, Warszawa 2009.

Łabenda K.P., Budżet domowy pod kontrolą, Gliwice 2011.

Nasiadek B., Zarabianie uczciwych pieniędzy, Radlin 2018.

Rudnicki L., Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych, [w:] R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński (red.), Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 159-179.

Wiśniewska A., Wybrane problemy zarządzania finansami gospodarstw domowych w krajach europejskich, "Finanse i Prawo Finansowe" 2017, vol. 3(15), s. 95-105.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. Składnikiem końcowej oceny zaliczeniowej jest rozmowa na podstawie zaproponowanych przez studenta rozwiązań dwóch zadań stanowiących studium przypadku.

W przypadku sytuacji pandemii koronawirusa zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: Umailem oraz aplikacją MS Teams.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę zaliczeniową na określony przez wykładowcę temat, następnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams odbędzie się rozmowa w celu omówienia pracy zaliczeniowej i przekazania studentowi informacji o ocenie.

Zakres tematów:

1. Zarządzanie finansami - wprowadzenie.

2. Etapy procesu zarządzania.

3. Zachowania ekonomiczne.

4. Składniki budżetu gospodarstwa domowego.

5. Podejmowanie decyzji finansowych.

6. Gospodarowanie środkami finansowymi.

7. Regulowanie zobowiązań.

8. Oszczędności.

9. Inwestycje.

10. Rachunki bankowe.

11. Kredyty - rodzaje, cel, znaczenie gospodarcze i społeczne.

12. Kredyt bankowy - aspekt praktyczny.

13. Finanse gospodarstw domowych w wybranych krajach europejskich.

14. Warsztat dobrego zarządcy - przeskanuj swoje finanse.

15. Warsztat dobrego zarządcy - zarabianie i wydawanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 101
Leszek Buller 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)