Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościelne prawo małżeńskie WSR-NR-2-KPM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.

2. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.

3. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Wyd. Biblos, Tarnów 2002.

4. Chrzest i Małżeństwo - harmonizacja ustawodawstwa, red. H. Stawniak, R. Kamiński, Warszawa 2018.

5. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przyczyna nieważności małżeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1.Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, WUKSW, Warszawa 2016.

2. Ius connubii - ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, red. W. Góralski, Płock 2016.

3. H. Stawniak, Jedność i nierozerwalność małżeństwa, Prawo Kanoniczne 1-2 (1991), s. 103-120.

4. H. Stawniak, Nierozłączność między umową i sakramentem w małżeństwie ochrzczonych, Annales Canonici 7/2011, s. 67-83.

5. H. Stawniak, Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka - aspekt kanoniczny, W: Młodzież i jej świat: praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina, red. J. Niewęgłowski, Towarzystow Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, s. 131-149.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Zakres tematów:

1. Pojęcie małżeństwa kanonicznego i jego cele

2. Istotne przymioty małżeństwa i sakramentalność

3. Zgoda małżeńska; pojęcie i jej rola w małżeństwie

4. Przygotowanie do małżeństwa: dalsze, bliższe, bezpośrednie oraz sakramenty bierzmowania, pokuty i eucharystii w kontekście małżeństwa

5. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego i dochodzenie przedślubne

6. Pojęcie przeszkody zrywającej, podział przeszkód, władza wyjaśniania i ustanawiania

7. Przeszkoda wieku, węzła małżeńskiego i przeszkoda impotencji.

8. Przeszkoda różnej religii i kwestia małżeństw mieszanych

9. Przeszkody święceń i ślubu wieczystego, uprowadzenia i występku

10. Przeszkody: pokrewieństwa, powinowactwa, pokrewieństwa prawnego i przyzwoitości publicznej

11. Zgoda małżeńska a niezdolność konsensualna. Symulacja małżeństwa Inne wady zgody małżeńskiej

12. Forma zwyczajna i nadzwyczajna zawarcia małżeństwa

13. Małżeństwo tajne, skutki małżeństwa i wpis o zawartym małżeństwie

14. Przywilej Pawłowy i przypadki szczególne rozwiązania węzła

15. Uważnienie małżeństwa: zwykłe i nadzwyczajne

i16. "Związki nieregularne" w świetle adhortacji ' Amoris laetitai'.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu i dyskusji wokół trudniejszych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 201
Henryk Stawniak 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.