Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki WNHS-ODKS-MiTKZA
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Z. Kobyliński (red.) Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa 1998

W Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzeźba, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995

W. Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985

Dodatkowa literatura zostanie podana na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności); przygotowanie prezentacji na wybrany temat; zreferowanie przygotowanego tematu

udział w dyskusji nad prezentowanymi tematami; wykonanie konserwacji i opis wykonanych prac.

Ocena:

ndst.: student nie ma podstawowej wiedzy o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

dst: student ma wybiórczą wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

db: student ma dobrą wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuk

bdb: student ma odpowiednią wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do zajęć.Omówienie poszczególnych tematów przydział referatów.

2. Zasady postępowania konserwatorskiego, przyczyny niszczenia materii zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Wprowadzenie do konserwacji

3. Podstawy etyczne podejmowania działań konserwatorskich.

4.-13. Metody konserwacji:

- żelaza archeologicznego,

- żelaznych przedmiotów historycznych,

- przedmiotów wykonanych z metali kolorowych,

- przedmiotów z kości i rogu,

- archeologicznych zabytków skórzanych,

- przedmiotów skórzanych historycznych,

- drewna archeologicznego,

- przedmiotów drewnianych historycznych (mebli),

- ceramiki,

- szkła archeologicznego i szkła historycznego,

- papieru,

- tkanin,

- przedmiotów wykonanych z kamienia,

- malarstwa tablicowego i krosnowego,

- malarstwa ściennego,

- rzeźby drewnianej,

- obiektów architektonicznych drewnianych,

- obiektów architektonicznych murowanych,

- zabytkowych form ziemnych

14-15. Konserwacja wybranego przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowo-praktyczne:

1. ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy

2. studium przypadku (analiza wybranych stanowisk)

3. metoda stolików eksperckich

4. laboratoryjna - samodzielna praca badawcza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 103
Joanna Wawrzeniuk 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.