Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego WNHS-ODKS-PDKć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Na ocenę z zajęć składać się będzie przede wszystkim merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz zrozumieniu i przemyśleniu zadanych lektur. Drugim komponentem oceny za udział w zajęciach będzie przygotowanie na każde spotkanie przykładów popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywające studia częściowe poza Polską), będą miały osobno ustalany tryb zaliczenia zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Pamięć. Dziedzictwo. Popularyzacja.

3. Media w Polsce. Pozyskiwanie informacji.

4. Artykuł popularyzatorski

5. Media społecznościowe

6. Turystyka kulturalna

7. Baza internetowa

8. Audycja radiowa / Program telewizyjny

9. Zajęcia popularyzatorskie

10. Rekonstrukcja historyczna

11. Blog / Vlog

12. Polityka historyczna a dziedzictwo kulturowe

13. Studium przypadku: obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP

14. Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, wykład, prezentacje uczestników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 420
Marcin Bogusz 1/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)