Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura nowożytna Wielkiego Księstwa Litewskiego WNHS-HS-ANWKL
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. viedurio, sud. K. Čerbulėnas, A. Jankevičienė, t. 2, Vilnius 1994.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat architektury nowożytnej WKL w kontekście przemian historycznych i społecznych, a także obyczajowości i religijności doby nowożytnej. Ma znajomość stosowanych metodologii w analizie architektury, a także jest świadom najnowszych interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia - obecność + rozmowa na temat treści przedstawionych na wykładzie

Zakres tematów:

1. Architektura renesnasowa w WKL oraz środowisko artystyczne Wilna i Grodna

2. Czasy wazowskie i wczesny barok

3. Architektura po okupacji moskiewskiej

4. Szkoła wileńskiego baroku

5. Awagrda klasycyzmu na terenie WKL.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Obecność obowiązkowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 419
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 104
Anna Czyż 35/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)