Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli WM-MA-N-S2-E2-PSY
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane artykuły z czasopisma „Forum Pedagogiczne”.

Metody i kryteria oceniania:

Metody sprawdzania: esej, egzamin, lista obecności.

Ocena końcowa składa się z oceny za esej na zadany temat (50%) i oceny z egzaminu końcowego (50%). Za pełną frekwencję uczestnik otrzymuje bonus w postaci połowy stopnia końcowego wyżej.

5.0

- 90%-100% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskanych za pracę pisemną (esej) i egzamin końcowy.

4.5.

- 80%-89% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskanych za pracę pisemną (esej) i egzamin końcowy.

4.0

- 70%-79% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskanych za pracę pisemną (esej) i egzamin końcowy.

3.5.

- 60%-69% punktów możliwych do uzyskanych za pracę pisemną (esej).

3.0

- 50%-59% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskanych za pracę pisemną (esej) i egzamin końcowy.

2.0 (niezdane)

- mniej niż 50% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskanych za pracę pisemną (esej) i egzamin końcowy.

Zakres tematów:

Wychowanie i kształcenie jako przedmiot pedagogiki ogólnej. Specyfika działania pedagogicznego wobec innych form/rodzajów ludzkiej aktywności. Główne zasady myślenia i działania pedagogicznego: (1) ukształcalność, (2) wezwanie do aktywności własnej, (3) transformacja pedagogiczna i (4) niehierarchiczność. Podstawowe formy działania pedagogicznego: (1) wychowanie jako samonegująca władza pedagogiczna, (2) nauczanie wychowujące i (3) doradztwo pedagogiczne. Typologia teorii działania pedagogicznego: (1) teorie wychowania, (2) teorie kształcenia i (3) teorie instytucji pedagogicznych. Wybrane problemy współczesnego działania pedagogicznego: (1) błąd wychowawczy, (2) słuchanie pedagogicznej, (3) wychowanie przez stawianie zadań.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy,

wykład konwersatoryjny,

dyskusja panelowa,

dyskusja w grupach,

gra dydaktyczna (symulacja),

praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 1223
Dariusz Stępkowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.