Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek dzieł sztuki WNHS-ZDK-RDSZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe

Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności, większa liczna nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie referatu (wersja pisemna od 3 do5 stron, z przypisami i bibliografią) + prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie temat z listy (lub zaproponowanie nowego) oraz przedstawienie tematu w trakcie zajęć

W związku z DECYZJA Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, informuję, że podstawą do zaliczenia końcowego z przedmiotu Rynek dzieł sztuki - ćwiczenia w roku akademickim 2019/2020, będą referaty (tekst + prezentacja) przesyłane przez Państwa, po sprawdzeniu i ewentualnych poprawkach umieszczane na platformie Moodle.

Ocena zostanie wystawiona do 10 czerwca 2020.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie na temat rynku dzieł sztuki: specyfika rynku dzieł sztuki, struktura, literatura przedmiotu, zasoby internetowe.

2. Historia rynku dzieł sztuki – cz. I.

3. Historia rynku dziel sztuki – cz. II.

4. Rodzaje aukcji.

5. Znani marszandzi.

6. Rodzaje cen i czynniki kształtujące ceny na rynku sztuki.

7. Rynki europejskie.

8. Targi sztuki.

9. Polski rynek: Antykwariaty warszawskie 1800 – 1950.

10. Polski rynek sztuki po 1989 roku. Polskie domy aukcyjne.

11. Fundusze inwestycyjne i kolekcje korporacyjne.

12. Rynek sztuki a restytucja.

13. Polskie ustawodawstwo w sprawie wywozu dzieł sztuki za granicę.

14. Międzynarodowe Stowarzyszenie Antykwariuszy (CINOA), Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich (SAP), kodeks etyki antykwariusza i marszanda.

15.Tendencje na rynku: sztuka współczesna, rzemiosło artystyczne, fotografia, rynek bibliofilski

Metody dydaktyczne:

case studies, prezentacje, dyskusje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 419
Magdalena Białonowska 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)