Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia i metody sztucznej inteligencji WM-I-Z-S1-E6-NMSI
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Stuart Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.

Ben Coppin, Artificial Intelligence Illuminated, Jones and Bartlett, 2004.

Joseph Giarratano, Gary Riley, Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition, Course Technology, 2004.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Sztuczna_inteligencja

George F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, 6th Edition, Addison-Wesley, 2009.

Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann, 1998.

Efekty uczenia się:

Zna różne koncepcje sztucznej inteligencji

Zna różne metody przeszukiwania (ogólne i heurystyczne)

Zna różne metody reprezentacji wiedzy i rozumowania

Zna strategie rozgrywania gier, w tym algorytmy minimax i alfa-beta

Zna pojęcie systemu eksperckiego, zastosowania i ograniczenia takich systemów

Zna pojęcie sztucznych sieci neuronowych, ich budowę i zastosowania

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie (definicje, test Turinga, chiński pokój, historia sztucznej inteligencji).

2. Wprowadzenie do systemów eksperckich.

3. Reprezentacja wiedzy. Logika zdaniowa i logika predykatów.

4. Metody wnioskowania.

5. Rozumowanie przy niepewności.

6. Algorytmy przeszukiwania.

7. Problemy spełniania ograniczeń.

8. Strategie rozgrywania gier.

9. Sieci neuronowe.

10. Planowanie.

11. Więcej o reprezentacji wiedzy.

12. Przetwarzanie języka naturalnego.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:45, sala 1221
Artur Mikitiuk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)