Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia i metody sztucznej inteligencji WM-I-Z-S1-E6-NMSI
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Stuart Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.

Ben Coppin, Artificial Intelligence Illuminated, Jones and Bartlett, 2004.

Joseph Giarratano, Gary Riley, Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition, Course Technology, 2004.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Sztuczna_inteligencja

George F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, 6th Edition, Addison-Wesley, 2009.

Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann, 1998.

Efekty uczenia się:

Tworzy proste systemy eksperckie

Używa formalizmów logicznych i języka CLIPS do reprezentacji wiedzy

Sprowadza formuły do postaci CNF i do postaci standardowej Skolema oraz unifikuje dwa termy

Implementuje algorytmy przeszukiwania oraz demonstruje działanie algorytmów przeszukiwania na przykładowych danych

Modeluje problemy przeszukiwania jako problemy spełniania ograniczeń

Tworzy plany dla robota w notacji STRIPS

Dostrzega ograniczenia istniejących sposobów reprezentacji wiedzy

Zakres tematów:

1. Projekt semestralny. Kodowanie stwierdzeń w języku logiki predykatów.

2. Kodowanie faktów i reguł w CLIPS.

3. Sprowadzanie formuły do postaci CNF i do postaci standardowej Skolema. Unifikacja. Dowodzenie twierdzeń za pomocą rezolucji.

4. Rozumowanie bayesowskie.

5. Iteracyjnie pogłębione przeszukiwanie wgłąb. Algorytm przeszukiwania A*.

6. Rozwiązywanie przykładu 8-puzzle przy użyciu algorytmu wspinaczkowego.

7. Rozwiązywanie łamigłówki jako problem spełniania ograniczeń.

8. Algorytmy minimax i alfa-beta.

9. Uczenie perceptronu.

10. Tworzenie planów dla robota Shakey w notacji STRIPS.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:15, sala 1221
Artur Mikitiuk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)