Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian CSDZ-ABK-ZCZ
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat naturalnych mechanizmów reagowania na zmiany oraz na temat podstawowych sposobów reagowania na wprowadzane zmiany

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat technik radzenia sobie ze stresem

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat metod i technik zarządzania sobą w czasie

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu zasad planowania i technik wyznaczania celów (SMART, GROW)

• Potrafi analizować i oceniać informacje dotyczące sytuacji, w której się znajduje (szanse, zagrożenia) Potrafi również analizować możliwe rozwiązania w sytuacji zmiany i uargumentować swój wybór

• Potrafi dokonać wyboru odpowiednich technik radzenia sobie ze stresem, organizować swoje działanie w oparciu o analizę sytuacji i uargumentować swój wybór

• Potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące różnych aspektów własnego działania i działania innych osób

• Potrafi określać własne cele i skutecznie planować działania

• Potrafi radzić sobie ze złymi nawykami i „złodziejami czasu”

• Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, dokonuje samooceny kompetencji oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

• Potrafi skutecznie planować i organizować swoją pracę

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na warsztatach

Dodatkowo student ma obowiązek przystąpienia do diagnozy potencjału oraz wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym służących określeniu luk kompetencyjnych, potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych.

Zaliczenie w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zakres tematów:

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji: planowanie, organizowanie, myślenie strategiczne, wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany, elastyczność.

Szkolenie będzie składać się z dwóch bloków tematycznych:

Zarządzanie sobą w czasie

1) Analiza czasu

• Budżet czasu – na co zużywamy czas

• Diagnozowanie tzw. złodziei czasu

• Sposoby radzenia sobie ze złodziejami czasu

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

• Definiowanie celów

• Kontrola i weryfikacja celów

• Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych

3) Zasady zarządzania priorytetami

• Techniki ustalania ważności zadań

• Metoda salami

• Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC

• Planowanie pisemne

• Delegowanie zadań

Adaptacja do zmian

1) Czym jest zmiana

2) Nastawienie do zmiany - gotowość do zmian

3) Planowanie i wdrażanie zmian

4) Komunikacja w procesie zmian

5) Radzenie sobie z własnymi emocjami w zmianie (pro aktywność a reaktywność)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:45, sala 322 s. SzD
14/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:15, sala 322 s. SzD
6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.