Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeobrażenia polityczno-społeczne i religijne w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w. WNHS-HI-StosSpolwP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, Gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012.

W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772, Warszawa 1972.

S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981.

J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa - Poznań - Toruń 1984.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna genezę powstania Prus Królewskich i Prus Książęcych

- ma wiedzę o relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w.

- ma wiedzę o związkach Prus Królewskich z Koroną

Umiejętności:

- posługuje się faktami historycznymi w ocenie historii Prus Królewskich i Prus Książęcych

- poddaje krytyce opinie o stosunkach religijnych w Prusach Królewskich

- analizuje zakres i znaczenie relacji Prusy Królewskie - Korona

Kompetencje:

- zachowuje krytycyzm w ocenie relacji międzywyznaniowych w Prusach Królewskich

- dyskutuje o związkach historycznych Prus Królewskich z Koroną

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15

Razem: 85godzin czyli 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza.

Ocena 2 (ndst): student nie ma podstawowej wiedzy o powstaniu, relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w. i związkach Prus Królewskich z Koroną;

ocena 3 (dst): student ma w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę o powstaniu, relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w. i związkach Prus Królewskich z Koroną;

Ocena 4 (db): student ma szeroką wiedzę o powstaniu, relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w. i związkach Prus Królewskich z Koroną.;

Ocena 5 (bdb): student zna literaturę przedmiotu; posiada szeroką wiedzę o dziejach społęczno-religijnych Prus Królewskich.

Umiejętności.

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi przedstawić żadnego z wydarzeń historycznych związanych z Prusami Królewskimi;

Ocena 3 (dst): student potrafi przedstawić nieliczne wydarzenia historyczne związane z przeszłością Prus Królewskich;

Ocena 4 (db): student potrafi poprawnie przedstawić wydarzenia historyczne związane z historią Prus Królewskich;

Ocena 5 (bdb): student potrafi poprawnie przedstawić wszystkie wydarzenia historyczne związane z dziejami Prus Królewskich i potrafi wiązać z historią Polski.

Kompetencje.

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu historii Prus Królewskich, nie potrafi w sposób chronologiczny przedstawić wydarzeń historycznych związanych z tą krainą w czasach nowożytnych, nie potrafi interpretować faktów historycznych i nie zna postaci historycznych z tego okresu związanych z Prusami Królewskimi;

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu historią Prus Królewskich w czasach nowożytnych, w sposób chronologiczny przedstawia główne wydarzenia historyczne z tego okresu na tym terenie, zna nieliczne postaci historyczne i nie potrafi prawidłowo interpretować faktów historycznych związanych z przeszłością Prus Królewskich;

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu historii Prus Królewskih w czasach nowożytnych, w sposób chronologiczny przedstawia główne wydarzenia z tego okresu, zna większość postaci historycznych i prawidłowo interpretuje fakty historyczne w okresie nowożytnym w Prusach Królewskich;

Ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu historii Prus Królewskich w czasach nowożytnych, w sposób chronologiczny przedstawia wszystkie wydarzenia z tego okresu, zna najważniejsze postaci historyczne i prawidłowo interpretuje fakty historyczne.

Egzamin ustny na zakończenie. Zaliczenie lektury.

Zakres tematów:

1. Sytuacja polityczna, społeczna i religijna w Prusach Królewskich i Książęcych po 1525 roku

2. Początki reformacji w Prusach

3. Katolickie diecezje - warmińska, chełmińska, włocławska

4. Oficjalat pomezański, archidiakonat pomorski i kamieński

5. Luteranie i kalwini w Prusach Królewskich

6. Mennonici

7. Franciszkanie, dominikanie i lazaryści w Prusach Królewskich

8. Jezuici w Prusach Królewskich

9. Zakony żeńskie w Prusach Królewskich

10. Dialog i relacje międzywyznaniowe

11. Colloquium charitativum 1645

12. Sytuacja religijna w wielkich miastach - Gdańsk, Elbląg, Toruń

13. Tumult toruński. Przyczyny, przebieg i skutki

14. Bractwa religijne

15. Wybitni przedstawiciele wyznań religijnych

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 402
Wojciech Zawadzki 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.