Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe WP-ADZ-1-PPD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Prawo podatkowe, R. Mastalski, Warszawa 2019 r.

2) Prawo podatkowe, R. Oktaba, Warszawa 2019 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Prawo podatkowe, P. Smoleń, W. Wójtowicz, (red.), Warszawa 2019 r.

2) Podatki i prawo podatkowe, A. Gomułowicz, D. Mączyński, Warszawa 2016 r.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia nr 1

Student definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego.

Na ocenę 2 (ndst): nie umie zdefiniować i wskazać zakresu prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego, potrafi porównywać, podawać przykłady

Efekt kształcenia nr 2

Student wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego.

Na ocenę 2 (ndst): nie umie wyjaśnić pojęć związanych ze stosowaniem prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego, wskazuje różnice

Efekt kształcenia nr 3

Student charakteryzuje strukturę prawa podatkowego.

Na ocenę 2 (ndst): nie umie scharakteryzować strukturę prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie charakteryzuje strukturę prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze charakteryzuje strukturę prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze charakteryzuje strukturę prawa podatkowego, wskazuje różnice między poszczególnymi regulacjami

Efekt kształcenia nr 4

Student klasyfikuje podatki

Na ocenę 2 (ndst): nie umie klasyfikować podatków

Na ocenę 3 (dst): poprawnie klasyfikuje podatki

Na ocenę 4 (db): dobrze i płynnie klasyfikuje podatki

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze klasyfikuje podatki, analizuje w sposób wielopłaszczyznowy

Efekt kształcenia nr 5

Student analizuje postępowanie podatkowe

Na ocenę 2 (ndst): nie umie analizować postępowanie podatkowe

Na ocenę 3 (dst): poprawnie analizuje postępowanie podatkowe

Na ocenę 4 (db): dobrze analizuje postępowanie podatkowe

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze analizuje postępowanie podatkowe, wyprowadza prawidłowe wnioski

Efekt kształcenia nr 6

Student posługuje się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie posługiwać się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie posługuje się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze, biegle posługuje się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze posługuje się źródłami prawa podatkowego, wyprowadza prawidłowe wnioski

Efekt kształcenia nr 7

Student dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 2 (ndst): nie umie dyskutować na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 3 (dst): poprawnie dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 4 (db): dobrze, swobodnie dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Efekt kształcenia nr 8

Student pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 2 (ndst): nie umie pracować w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 3 (dst): poprawnie pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 4 (db): dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’ kieruje pracą zespołu

Efekt kształcenia nr 9

Student pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 2 (ndst): nie umie pracować w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 3 (dst): poprawnie pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 4 (db): dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna (grupy 2-osobowe). Trzy pytania otwarte. Objętość łączna wszystkich pytań ok. 18 str. z bibliografią.

1 pytanie = 6 pkt

0-8 pkt ndst

9-10 pkt dst

11-12 pkt dst+

13-14 pkt db

15-16 pkt db+

17-18 pkt bdb

Zakres tematów:

1) Aspekty podatkowe

2) Cechy podatków (stałe i zmienne)

3) Rodzaje podatków

4) Stosunek prawnopodatkowy

5) Ordynacja podatkowa w systemie prawa podatkowego

6) Obowiązek podatkowy

7) Zobowiązanie podatkowe

8) Istota i formy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego

9) Zabezpieczenia przedegzekucyjne

10) Zabezpieczenia dobrowolne

11) Hipoteka przymusowa

12) Zastaw skarbowy

13) Odpowiedzialność w prawie podatkowym

14) Efektywne i nieefektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

15) Administracja skarbowa

16) Właściwość miejscowa i rzeczowa

17) Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego

18) Zasady postępowania podatkowego

19) Postępowanie dowodowe

20) Zawieszenie postępowania

21) Akty kończące postępowanie

22) Środki zaskarżenia

23) Nadzwyczajne środki zaskarżenia

24) Podatek od towarów i usług

25) Podatek akcyzowy

26) Podatek od gier hazardowych

27) Podatek od niektórych instytucji finansowych

28) Podatek dochodowy od osób fizycznych

29) Podatek dochodowy od osób prawnych

30) Podatki lokalne

Metody dydaktyczne:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia prowadzone są w sposób zdalny. Stosowana jest aplikacja MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedc0d7fb304a4741a9d874747160d2b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e4d360b-9e86-4543-9718-f2299e2b48eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:15, sala e-learning
Robert Oktaba 49/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)