Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie V rok WP-PRZ-SEM-MW-V
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

Efekty uczenia się:

EK - 1 Posiada wiedzę o konstrukcji i sposobie przygotowania pracy magisterskiej

EK. - 2 Posiada wiedzę z wybranego zakresu tematycznego na tyle, by samodzielnie napisać pracę dyplomową w tym zakresie

EK. - 3 Potrafi samodzielnie wybrać temat pracy dyplomowej i sporządzić do niego plan a także zebrać bibliografię oraz zna reguły cytowania.

EK. - 4 Potrafi prezentować i bronić tezy wskazane w pracy dyplomowej

EK. - 5 Ma świadomość ustawicznego kształcenia się, aktualizowania i zdobywania wiedzy prawniczej i administracyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego tj. z wykorzystaniem zakładki w programie MS Teams i stworzeniu w niej folderu "materiały dydaktyczne", gdzie zamieszczane będą materiały dydaktyczne. Kod do zajęć został zamieszczony w sposób mailingowy poprzez wysłanie go przez USOS Mail do wszystkich studentów w obrębie danej grupy.

Zakres tematów:

Wybór tematu pracy mgr. zależy od indywidualnego podejścia do wybranego zagadnienia.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1,EK2,EK3,EK4,EK5 są: wykład informacyjny. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Sposobem weryfikacji EK1,EK2,EK3,EK4,EK5 jest ocenianie ciągłe oraz koncowa praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marcin Wielec 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.