Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektroniczna administracja publiczna WP-ADZ-2-EAP-cw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

2. Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

3. Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

Literatura uzupełniająca:

1 T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

2. A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Absolwent potrafi:

AD2_U02: zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ ekonomii i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych (P7U_U P7S_UW P7S_UU);

AD2_U04: wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego (P7U_U P7S_UW);

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

AD2_K01: systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się (P7S_KK P7S_KO P7S_KR);

AD2_K02: pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji (P7U_K P7S_KO P7S_KR)

AD2_K03: ustalania celów służących realizacji określonych zadań (P7U_K P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

AD2_U02: Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych (P7U_U P7S_UW P7S_UU);

Na ocenę 2 student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metod badawczych i danych do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

AD2_U04: Absolwent potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych; (P7U_U P7S_UW);

Na ocenę 2 student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych lub społecznych lub gospodarczych

AD2_K01: Absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się (P7S_KK P7S_KO P7S_KR);

Na ocenę 2 student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego nie inspiruje samodzielnie procesów uczenia się

Na ocenę 3, 3,5 student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02: Absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego (P7U_K P7S_KO P7S_KR)

Na ocenę 2 student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

Na ocenę 3, 3,5 student jest gotów jedynie w zakresie podstawowym do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego

AD2_K03 Absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań (P7U_K P7S_KK).

Na ocenę 2 student nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 3, 3,5 student jest gotów jedynie w zakresie podstawowym do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru - 30 pkt.

1/3 pytań z zakresu prawniczych systemów wyszukiwawczych

2/3 pytań z zakresu portali administracji publicznej

Samodzielna prezentacja wybranych portali administracji publicznej przez studenta - 20 pkt

Razem 50 pkt.

50-60% - ocena dostateczna

60-70% - ocena dostateczna plus

70-80% - ocena dobra

80-90% - ocena dobra plus

90-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Komercyjne prawnicze systemy wyszukiwawcze: LEX, Legalis,

2. Publiczne prawnicze systemy wyszukiwawcze

3. Platforma Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

4. Elektroniczne usługi publiczne związane o obsługą obywateli (Obywatel.gov.pl, aplikacja mobilna Mobywatel)

5. Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji publicznej- DANE.GOV.PL, Geoportale (na przykładzie geoportal.gov.pl), zasoby informacyjne statystyki publicznej (stat.gov.pl, geo.stat.gov.pl) danepubliczne.gov.pl, polon.nauka.gov.pl

6. Elektroniczne usługi publiczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

7. Elektroniczne usługi publiczne związane z podatkami

8. Elektroniczne usługi publiczne związane z obsługą celną

9. Elektroniczne usługi publiczne wymiaru sprawiedliwości

10. Elektroniczne usługi publiczne związane z zabezpieczeniem społecznym

11. Elektroniczne usługi publiczne rynku pracy

12. Elektroniczne usługi publiczne związane z obsługą pojazdów

13. Elektroniczne usługi publiczne ochrony zdrowia

14. Elektroniczne zamówienia publiczne

Metody dydaktyczne:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Konrad Radomiński 21/25 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Konrad Radomiński 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.