Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza WP-PRZ-LP-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000- fragmenty będą wstawione na platformie MS Teams albo wysłane przez usos.

Efekty uczenia się:

PR_U01 Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz stosować ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu logiki prawniczej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach na platformie MS Teams) kolokwium ustne i test.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na oceny pozytywne kolokwium ustnego i testu, obecność na ćwiczeniach e-learnigowych (dopuszczalna jedna nieobecność)

Kryteria oceniania efektu PR_U01:

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz stosować ich przy interpretowaniu tekstów, w tym prawniczych.

Na ocenę 3, 3,5: Student posiadł dostateczną umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów m.in. prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4,5: Student posiadł na poziomie dobrym umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów m.in. prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student posiadł na poziomie bardzo dobrym umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów m.in. prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Kryteria oceniania PR_U02:

na ocenę 2: Student nie ma potrzebnej wiedzy teoretycznej z zakresu logiki prawniczej lub nie umie posiadanej wiedzy wykorzystać do opisu, analizy i rozwiazywania m.in. konkretnych spraw prawnych

na ocenę 3: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie w dostatecznym stopniu wykorzystywać ją do opisu, analizy i rozwiazywania m.in. konkretnych spraw prawnych

na ocenę 4: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie na poziomie dobrym wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu, analizy i rozwiazywania m.in. konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie na poziomie bardzo dobrym wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu, analizy i rozwiazywania m.in. konkretnych spraw prawnych

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1)Klasyczne spójniki logiczne. Zapisywanie zdań w języku klasycznego rachunku zdań.

2)Rozumowania Błędy w rozumowaniach.

3)Ustalanie związków logicznych zachodzących pomiędzy zdaniami. Prawa klasycznego rachunku zdań. Zaprzeczanie zdaniom złożonym

4)Rachunek nazw. Przekształcenia zdań kategorycznych. Zaprzeczanie zdaniom kategorycznym.

5) Kategorie syntaktyczne wyrażeń, poziomy języka

6)Definiowanie pojęć. Definicje legalne. Błędy w definicjach

7)Pojęcie relacji. Formalne proste własności relacji.

8)Formalne złożone własności relacji: relacje porządkujące zbiór. i relacje równoważnościowe. Podział logiczny zbioru.

Metody dydaktyczne:

Analiza przykładu, dyskusja kierowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Janusz Wesserling 26/26 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Janusz Wesserling 26/26 szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Janusz Wesserling 24/26 szczegóły
4 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Janusz Wesserling 21/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.