Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacińska terminologia prawnicza WP-PRZ-ŁTP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010; 2. M. Kuryłowicz, Słownik zwrotów i sentencji łacińskich, Kraków 1999

Literatura uzupełniająca: 1. W. Bojarski – W. Dajczak – A. Sokala, Verba iuris. Reguły i Kazusy prawa rzymskiego, Poznań

2000; 2. J. Zajadło, Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: egzamin pisemny na platformie Moodle, test

Na ocenę 2

PR_W01: Nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej

relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Nie zna i nie rozumie procesów zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3

PR_W01: Zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do

innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4

PR_W01: Dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej

relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Dobrze zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5

PR_W01: Bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz

jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Bardzo dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09: Bardzo dobrze zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym

reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Zakres tematów:

I. Łacińskie terminy prawnicze w naukach historycznych. II. Łacińskie terminy prawnicze w teorii prawa i części ogólnej prawa cywilnego. III. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rzeczowym. IV. Łacińskie terminy prawnicze w prawie spadkowym. V. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rodzinnym. VI. Łacińskie terminy prawnicze w prawie zobowiązań i prawie handlowym. VII. Łacińskie terminy prawnicze w procesie cywilnym. VIII. Łacińskie terminy prawnicze w prawie międzynarodowym prywatnym. IX. Łacińskie terminy prawnicze w prawie i postępowaniu karnym. X. Paremie łacińskie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie elektronicznej:

- w formie kontaktu synchronicznego - na platformie MS Teams

Kod do zespołu: ppgyu5i

Metody dydaktyczne

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności osiągane są za pomocą następujących metod:

dyskusja, wykład interaktywny, prezentacje

Metoda oceniania:

egzamin pisemny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 12:15, sala e-learning
Jan Zabłocki 103/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.