Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa WP-PRZ-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a570ae75dce463786c92685b1fe65b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=3879d7e5-437f-4262-aa3a-3e75d534b212&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 5, Warszawa 2016;

2) L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zdalne, synchroniczne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznych.

2. Funkcje prawa i relacje prawa do innych systemów normatywnych.

3. Normy prawne i przepisy prawa.

4. System prawa oraz źródła prawa i zasady jego powstawania.

5. Budowa aktu prawnego (zasady techniki prawodawczej).

6. Ogłaszanie prawa i systemy informacji prawnej.

7. Obowiązywanie i stosowanie prawa.

8. Wykładnia prawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Andrzej Pogłódek 105/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.