Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia doktryn polityczno-prawnych WP-PRZ-DOK
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podręcznik przewodni:

Literatura podstawowa

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2004

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007

Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, tłum. D. Pietrzyk – Reeves [et. al.], Kraków 2006

Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student:

EK1: zna i charakteryzuje doktryny polityczno-prawne oraz ich ewolucję

EK2: wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i sposób funkcjonowania prawa

EK3: samodzielnie i krytycznie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

EK4: zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

EK5: zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Metody i kryteria oceniania:

Student:

EK1: zna i charakteryzuje doktryny polityczno-prawne oraz ich ewolucję

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie charakteryzuje doktryn polityczno-prawnych oraz ich ewolucji

Na ocenę 3 (dst.) - zna i charakteryzuje połowę omawianych doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 4 (db.) - zna i charakteryzuje większość (ok. 90%) omawianych doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 5 (bdb.) - zna i charakteryzuje wszystkie doktryny polityczno-prawne.

EK2: wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wskazuje i nie wyjaśnia wpływu doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 3 (dst.) - połowicznie wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 4 (db.) - zadowalająco wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 5 (bdb.) - bezbłędnie wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa.

EK3: samodzielnie i krytycznie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne:

Na ocenę 2 (ndst.) - samodzielnie i krytycznie nie ocenia wpływu dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

Na ocenę 3 (dst.) - poprawnie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

Na ocenę 4 (db.) - w 90% bezbłędnie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

Na ocenę 5 (bdb.) - w pogłębiony sposób ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

EK4: zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna sylwetek twórców doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 3 (dst.) - w 50% zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 4 (db.) - w ponad 90% zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 5 (bdb.) - zna wszystkie przedstawione sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

EK5: zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna terminologii dotyczącej doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 3 (dst.) - w 50% zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 4 (db.) - w ponad 90% zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 5 (bdb.) - zna całą terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Zakres tematów:

Ramowy zakres tematów:

Wprowadzenie do wykładu. Podstawowe koncepcje dotyczące pojęcia idei, ideologii, doktryny, programu politycznego. Filozofia starożytna.

Myśl polityczno-prawna średniowieczna. Myśl polityczno-prawna renesansu. Struktura monarchii absolutnej. Polska myśl epoki renesansu.

Myśl polityczna XVIII w. Koncepcja praw człowieka i obywatela. Kształtowanie się myśl opieki i pomocy społecznej - państwo. Państwo subsydiarne i omnipotentne.

Demokracja.

Myśl polityczno-prawna oświecenia. Prawo natury. Humanitaryzm w prawie karnym. Koncepacja państwa liberalnego.

Myśl polityczno-prawna XIX w. i XX w. Pozytywizm prawniczy.

Metody dydaktyczne:

Student:

EK1: zna i charakteryzuje doktryny polityczno-prawne oraz ich ewolucję

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie charakteryzuje doktryn polityczno-prawnych oraz ich ewolucji

Na ocenę 3 (dst.) - zna i charakteryzuje połowę omawianych doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 4 (db.) - zna i charakteryzuje większość (ok. 90%) omawianych doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 5 (bdb.) - zna i charakteryzuje wszystkie doktryny polityczno-prawne.

EK2: wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wskazuje i nie wyjaśnia wpływu doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 3 (dst.) - połowicznie wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 4 (db.) - zadowalająco wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa

Na ocenę 5 (bdb.) - bezbłędnie wskazuje i wyjaśnia wpływ doktryn polityczno-prawnych na przemiany ustroju i prawa.

EK3: samodzielnie i krytycznie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne:

Na ocenę 2 (ndst.) - samodzielnie i krytycznie nie ocenia wpływu dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

Na ocenę 3 (dst.) - poprawnie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

Na ocenę 4 (db.) - w 90% bezbłędnie ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

Na ocenę 5 (bdb.) - w pogłębiony sposób ocenia wpływ dawnych doktryn na współcześnie głoszone doktryny polityczne i prawne

EK4: zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna sylwetek twórców doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 3 (dst.) - w 50% zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 4 (db.) - w ponad 90% zna sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 5 (bdb.) - zna wszystkie przedstawione sylwetki twórców doktryn polityczno-prawnych

EK5: zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna terminologii dotyczącej doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 3 (dst.) - w 50% zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 4 (db.) - w ponad 90% zna terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Na ocenę 5 (bdb.) - zna całą terminologię dotyczącą doktryn polityczno-prawnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Magdalena Wilczek-Karczewska 81/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)