Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - semestr letni WM-MA-SEM_L
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20112
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f86a4d58f75436f81d94ab187fe64aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=7975a7a3-0ecd-45a6-a8ab-bbe985e5a964&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie:

- prezentacja tematu i wyników swojej pracy; dobór treści;

- stopień zrozumienia tematu; umiejętność odpowiedzi na zadawane pytania; umiejętność przeprowadzenia rozumowania matematycznego;

- udział w dyskusji dotyczącej referatów innych osób, w tym umiejętność zadawania pytań do prezentacji.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Nieobecność na więcej niż 2 zajęciach skutkuje niezaliczeniem. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego, zajęcia można zaliczyć przez odpowiedź ustną.

Metody dydaktyczne:

Referat ustny, prezentacja, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Maria Gokieli 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.