Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki programowania WM-I-S1-E3-ZTP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://troja.uksw.edu.pl/category/ztp2020/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

B. Eckel, Thinking in C++. Edycja polska, Helion 2002.

B. Eckel, Ch. Allison, Thinking in C++. Edycja polska tom II, Helion 2004.

J. Grębosz, Symfonia C++ Standard t.1/2, , Edition 2008

Slajdy z wykładu na stronie www: https://troja.uksw.edu.pl/category/ztp2020/

Kody programów: https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/kody-programow-ztp/

Literatura uzupełniająca

S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT 2003.

J. Liberty, C++ dla każdego, Helion 2002.

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. M. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Helion 2010

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w;

st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w <= 4,5;

st(w)= 4, jeśli 3,75 < w <= 4,25;

st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w <= 3,75;

st(w)= 3, jeśli 2,75 < w <= 3,25;

st(w)= 2, jeśli w <= 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji,w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zakres tematów:

Szablony: tworzenie szablonu prostego kontenera.

Formatowanie strumieni, przeciążone operatory strumieniowe WE/WY, manipulatory: tworzenie generatora raportów danych z kontenera

Wyjątki: parser wybranego języka (html lub innego) gdzie błędy sygnalizowane są za pomocą rzucanych wyjątków.

Stosowanie hierarchii wyjątków jako sposobu radzenia sobie z różnymi typami błędów.

Zastosowania iteratorów jako argumentów wywołania szablonów funkcji działających na danych w kontenerach.

Projektowanie szablonów klas zarządzających zbiorami kontenerów.

Zastosowania klas cech do uzyskania charakterystyk typów numerycznych.

Zastosowania klas-domieszek w celu dostarczenia nowej funkcjonalności innym klasom.

Tworzenie nowego typu kontenera opartego na kontenerach pochodzących z biblioteki STL.

Zastosowania klas-domieszek w celu dostarczenia nowej funkcjonalności klasom z biblioteki STL.

Operacje arytmetyczne na zbiorach danych za pomocą algorytmów z biblioteki STL

Operacje algebraiczne na zbiorach danych za pomocą algorytmów z biblioteki STL.

Analiza statystyczna danych przechowywanych w kontenerach STL za pomocą algorytmów STL.

Analiza statystyczna danych przechowywanych w kontenerach STL za pomocą algorytmów STL oraz zaimplementowanych funktorów.

Zastosowania wybranych konstrukcji językowych z C++11

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Krzysztof Trojanowski 19/17 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
co druga środa (parzyste), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Jakub Gąsior 20/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)