Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne WM-I-SO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe struktury danych i techniki ich wykorzystywania w systemach operacyjnych

Student zna algorytmy do rozwiązywania typowych problemów występujących w systemach operacyjnych

Student ma wiedzę dotyczącą działania i konstrukcji wybranych popularnych systemów operacyjnch (Linux, Windows, …)

Student pisze, uruchamia i testuje programy na róznych platformach sprzętowych i systemowych oraz tworzy ich dokumentację

konfiguruje i administruje wybranymi systemami operacyjnymi

rozumie zasady administrowania systemem operacyjnym w zespole programistycznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zdany:

w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć) 5

niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej ocen 4.5

w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny 4

w znacznym stopniu – z przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny 3.5

dla ponad połowy tematów objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej ocen 3

z błędnymi lub brakiem odpowiedzi dla większości przypadków objętych weryfikacją 2

Zakres tematów:

Wstęp, organizacja zajęć

Historia systemów operacyjnych

Pojęcie i struktura procesu

Jądro systemu operacyjnego

Zegar i synchronizacja procesów

Szeregowanie procesów i program do szeregowania procesów

Komunikacja z procesami - sygnały

Tworzenie procesów, funkcje fork i exec

Wątki, tworzenie, obsługa i usuwanie

Sygnały i zarządzanie sesją

Komunikacja pomiędzy procesami - potoki nienazwane i nazwane

Komunikacja pomiędzy procesami - semafory, wiadomości i pamięć współdzielona

Systemy plików, organizacja, działanie

Pamięć wirtualna

Programy obsługi wejścia-wyjścia

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Aleksander Wittlin 29/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.