Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych WM-I-BDA
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ullman, Widom, Podstawowy kurs systemów baz danych. Wydanie III, Helion, 2011

Elmasri, Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005

Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, 2000

Faroult, Robson, SQL. Sztuka programowania, Helion, 2012

Winand, Use the index, Luke. A guide to database performance for developers, use-the-index-luke.com

Dokumentacja na stronie Oracle.com

Metody i kryteria oceniania:

4 kolokwia w formie zadań programistycznych do wykonania na bazie danych

Zakres tematów:

1. Zapoznanie ze środowiskiem bazodanowym MySQL, tworzenie baz danych i tabel.

2. Ćwiczenie składani SELECT, INSERT, DELETE.

3. Ćwiczenie składani JOIN oraz jej specjalnych typów (LEFT, RIGTH, INNER, CROSS).

4. Ćwiczenie składni warunkowej WHERE, LIKE, EXISTS, IN.

5. Kolokwium - Podstawy SQL.

6. Ćwiczenie składni grupowania GROUP BY, HAVING.

7. Ćwiczenie składni łączenia UNION.

8. Ćwiczenia użycie funkcji agregacyjnych – MIN, MAX, COUNT, SUM, SQRT.

9. Kolokwium - Grupowanie i funkcje agregacyjne.

10. Ćwiczenie tworzenia funkcji składowanych.

11. Ćwiczenie tworzenia procedur składowanych.

12. Kolokwium - Procedury i funkcje składowane.

13. Ćwiczenie tworzenia triggerów.

14. Ćwiczenie tworzenia zaawansowanych zapytań SQL.

15. Kolokwium - Triggery i zaawansowany SQL.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Tomasz Eisenbardt 10/15 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Tomasz Eisenbardt 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)