Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy społeczne i zawodowe informatyki WM-I-PSZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19993
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3f127fcc15af4ae4b85f29d06395dbf8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=68699736-83d0-479a-9486-7a7706a34ca4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Cieciura Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa 2009

Sara Baase, A gift of fire : social, legal, and ethical issues for computing technology, 4th ed., Prentice Hall, 2013.

Efekty uczenia się:

Zna zasady ochrony prawnej własności intelektualnej, w szczególności typy licencji w odniesieniu do oprogramowania.

Zna zasady ochrony danych osobowych.

Zna programy kształcenia informatyków i rodzaje zawodów informatycznych.

Zna zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw informatycznych.

Zna problemy i zagrożenia związane z powszechnym dostępem do Internetu.

Zna procedury w zakresie bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Jest gotowy do przestrzegania zasad ochrony prawnej własności intelektualnej, w szczególności korzystania z oprogramowania zgodnie z licencją.

Zakres tematów:

1. Historia rozwoju informatyki.

2. Społeczny kontekst informatyki.

3. Problemy Internetu.

4. Ochrona danych osobowych.

5. Zawody informatyczne i edukacja informatyków.

6. Etyka w informatyce.

7. Ryzyko przedsięwzięć informatycznych.

8. Ochrona prawna własności intelektualnej.

9. Przestępczość komputerowa.

10. Zagadnienia filozoficzne.

11. Sprawdzian końcowy.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Artur Mikitiuk 3/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)