Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony danych osobowych WP-AD-PODO
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Akty prawne:

- Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

- Traktat o Funkcjonowaniu UE

- Karta Praw Podstawowych UE

- Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem

przestępczości

- ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679

Literatura podstawowa:

- Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wydanie z 2018 roku. Luksemburg 2020,

Wersja elektroniczna:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_pl.pdf

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa

2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym

przepływem takich daqnych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja w formie testu prawda/fałsz na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Prywatność i jej cywilnoprawna ochrona

2. Ewolucja regulacji publicznoprawnej

3. Struktura aktualnej regulacji

4. Cel i zakres RODO

5. Stare, zmienione i nowe definicje

6. Zasady przetwarzania danych

7. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych zwykłych

8. Szczególne kategorie danych, dane sensytywne.

9. Prawa osób, których dane są przetwarzane

10. Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie AD i IOD oraz PUODO

11. Kary za naruszenie przepisów i ich stosowanie

12. Ochrona danych osobowych w urzędzie administracji publicznej

13. Ochrona danych osobowych pracownika

14. Ochrona danych osobowych konsumenta

15. Ochrona danych osobowych pacjenta

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams), w formie wykładu problemowego:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed5aa7692e464df89bf8743227f7242d%40thread.tacv2/conversations?groupId=548e9a25-2a79-43b3-9dfc-0121c29ca9f2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:15 - 11:15, sala e-learning
Grażyna Szpor 37/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.