Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki WB-BI-24-PRAK
Praktyka (PR) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa10f6758cf7843bc9791945c9dd009e1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1ebb40f0-2928-4e6f-836c-f7f38f0f35e8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

nie dotyczy

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena uczelnianego opiekuna praktyk na podstawie opinii osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej.

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2 (nds): praktykant nie potrafi stosować podstawowych technik i narzędzi badawczych biologii, przeprowadzać obserwacji oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne; praktykant nie potrafi planować i organizować pracy indywidualnej oraz pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno rolę lidera jak i członka grupy, nie potrafi wykonać zadania powierzonego przez opiekuna praktyk; praktykant nie jest gotów do rozpoznania problemów zawodowych i odnalezienia ich rozwiązań.

Na ocenę 3 (dst): praktykant w stopniu dostatecznym potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne; praktykant w stopniu dostatecznym potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno rolę lidera jak i członka grupy, w stopniu dostatecznym potrafi wykonać zadania powierzone przez opiekuna praktyk; praktykant w stopniu dostatecznym jest gotów do rozpoznania problemów zawodowych i odnalezienia ich rozwiązań.

Na ocenę 4 (db): praktykant w stopniu dobrym potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne; praktykant w stopniu dobrym potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno rolę lidera jak i członka grupy, w stopniu dobrym potrafi wykonać zadania powierzone przez opiekuna praktyk; praktykant w stopniu dobrym jest gotów do rozpoznania problemów zawodowych i odnalezienia ich rozwiązań.

Na ocenę 5 (bdb): praktykant w stopniu bardzo dobrym potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne; praktykant w stopniu bardzo dobrym potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno rolę lidera jak i członka grupy, w stopniu bardzo dobrym potrafi wykonać zadania powierzone przez opiekuna praktyk; praktykant w stopniu bardzo dobrym jest gotów do rozpoznania problemów zawodowych i odnalezienia ich rozwiązań.

Zakres tematów:

Tematy określone przez opiekuna praktyk w instytucji goszczącej praktykanta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Rusin 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)