Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Przygotowanie do prowadzenia badań oraz pisania tekstów naukowych WF-PS-N-KPDB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie kontaktu synchronicznego w czasie rzeczywistym, poprzez transmisję i komunikację za pomocą aplikacji MS TEAMS umożliwiającej przekaz audiowizualny w stałych godzinach ustalonych w planie zajęć (USOS).

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a929ca3c26c4448a99499af5b7586a818%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8c1dade-9220-4f26-8b9d-a0a671636cd7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Badania naukowe – co to, po co. Etapy procesu badawczego

2. Etyka w prowadzeniu badań naukowych i pisaniu tekstów naukowych

3. Sformułowanie problemu badawczego oraz hipotezy badawczej

4. Określenie zmiennych. Przegląd literatury

5. Metody prowadzenia badań naukowych

6. Analiza zebranych danych

7. Interpretacja i dyskusja wyników

8. Sposoby i zasady prezentacji wyników badań

9. Elementy artykułu naukowego cz. 1

10. Elementy artykułu naukowego cz. 2

11. Źródła finansowania badań naukowych

12. Mierniki jakości czasopism, wydawnictw i konferencji naukowych

13. Sposoby upowszechniania wyników badań

14-15. Prezentacja projektów

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny

Opowiadanie

Giełda pomysłów

Metoda projektu

Dyskusja (np. okrągłego stołu)

Prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1436
Ewa Topolewska-Siedzik 1/20 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1436
Ewa Topolewska-Siedzik 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.