Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rewalidacyjna 1 WF-PS-N-PER1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. S. Kowalik, Stosowana psychologia rehabilitacji, W-wa, 2018

2. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. W-wa, 1995

3. T.Witkowski, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. W-wa, 1993

4. K.J. Zabłocki, Autyzm. Płock, 2002

5. K.J. Zabłocki, Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w teorii i terapii. W-wa, 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna wiadomości o procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi niepełnosprawnych, mechanizmów regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy;

Umiejętności: student analizuje problemy osób niepełnosprawnych i proponuje pomoc w ich rehabilitacji;

Kompetencje: student wykazuje otwartość na problemy osób niepełnosprawnych, kreatywny w konstruowaniu programów rehabilitacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

(2) : Student nie wie czym zajmuje się rewalidacja, nie zna zasad jej stosowania.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychologii rewalidacji, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat rewalidacji, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest rewalidacja, zna podstawowe metody i techniki terapeutyczne, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

Zakres tematów:

1 Niepełnosprawność- pojęcie, definicje

2.Rewalidacja, rehabilitacja-formy i metody oddziaływań

3.Biologiczne i psychologiczne koncepcje niepełnosprawności

4.Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych

5.Niepełnosprawność jako czynnik wywołujący frustrację potrzeb, ból, lęk, stres, ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej

6.Przewlekła choroba a funkcjonowanie psychologiczne.

7.Stan nagłego powstania kalectwa i jego skutki.

8.Psychologiczne czynniki determinujące zachowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

9.Charakterystyka mechanizmów regulujących zachowanie osób niepełnosprawnych.

10.Postawy, ich kształtowanie i ich zmiana wobec osób niepełnosprawnych.

11.Psychologiczne mechanizmy przystosowania do inwalidztwa, do życia w społeczności, do pracy.

12 Pojęcie akceptacji siebie i niepełnosprawności.

13.Działania w celu zachowania równowagi psychicznej / psychoterapia:

indywidualna, grupowa, środowiskowa, terapia pracą/.

14.Stymulowanie zastępczych i pobudzanie zachowanych funkcji psychicznych i fizycznych.

15.Rozwijanie i zwiększanie aktywności własnej osób niepełnosprawnych.

Metody dydaktyczne:

wykład;

dyskusja;

prezentacje medialne;

filmy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1424
Sławomir Ślaski 18/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)