Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej WF-PS-N-RRW
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych,Warszawa,1997, PWN.

Barańska Z. Podstawy metod statystycznych dla psychologów, Gdańsk,1999, GWP.

Ryś M. Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa 2009, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza: Student zna zasady redagowania prac naukowych.

Umiejętności: Student zdobywa umiejętność pisania prac naukowych.

Kompetencje: Student jest kompetentny w przeprowadzaniu badań naukowych, których rezultatem jest praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest efektem prezentacji opracowanej części teoretycznej i metodologicznej pracy dyplomowej. Ocena bardzo dobra to napisana cześć teoretyczna pracy i przeprowadzone badania własne; ocena dobra - napisana część teoretyczna oraz jasna strategia badań własnych; ocena dostateczna - cześć teoretyczna w realizacji, jasna wizja strategii badań własnych.

Zakres tematów:

Typologia systemów rodzinnych

Wpływ systemu rodzinnego na rozwój wzrastających w nim dzieci

Typologie związków małżeńskich

Oczekiwania od małżeństwa

Różnice psychiczne pomiędzy kobietami i mężczyznami

Miłość i więź małżeńska

Komunikacja w małżeństwie

Konflikty w relacjach małżeńskich

Funkcje rodziny

Postawy rodzicielskie

Konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi

Relacje pomiędzy rodzicami a dorastającymi dziećmi

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - dyskusje, prezentacja własnych badań, analiza

problemów, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1438
Maria Ryś 20/10 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1424
Wanda Zagórska 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)