Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki WF-PS-PRKT
Praktyka (PR) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: 500
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej- polecana przez opiekuna w miejscu realizacji praktyk.

Efekty uczenia się:

Efektem praktyk powinno być poznanie specyfiki, zadań realizowanych w różnych obszarach psychologii stosowanej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę, według "Załącznika do Regulaminu Praktyk Studenckich w UKSW", wystawia opiekun praktyk w danej instytucji, placówce lub kierownik jednostki organizacyjnej.

Zakres tematów:

1) Przepisy bhp w danej instytucji, placówce, poradni, gabinecie, itp.,

2) RODO,

3) Zakres obowiązków na danym stanowisku,

4) Miejsce psychologa w strukturze organizacyjnej,

5) Wewnętrzne przepisy, instrukcje, zasadny regulujące funkcjonowanie określonej placówki praktyk,

6) Przepisy regulujące wykonywane zadania przez psychologa

7) Zakres obowiązków psychologa, metodyki badań, itp,

8) Wykorzystywane metody diagnostyczne, terapeutyczne, itp.,

Metody dydaktyczne:

Student jest zobligowany do prowadzenia Dzienniczka Praktyk, w którym opisuje aktualnie realizowane czynności, zadania czy udział w różnych formach zleconych mu zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch 36/500 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)