Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z psychoterapii WF-PS-N-CPT
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Og%C3%B3lny?threadId=19%3A623f715aa337481d87ad30f51119e7d3%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fteams%252FSection_160119%252FShared%2520Documents%252FGeneral
Literatura:

Aleksandrowicz J. W. : Psychoterapia medyczna. PZWL: 1996.

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. UJ. Kraków: 1999.

Grzesiuk L. (red.) : Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki, specyficzne problemy. PWN: Warszawa 1995.

Kokoszka A., Drozdowski P. (red.): Wprowadzenie do psychoterapii. AM. Kraków. 1993.

Vinogradov S., Yalom I. D. : Psychoterapia grupowa. IPZ: Warszawa. 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza : Student wie czym zajmuje się psychoterapia, dysponuje wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, zna główne jej nurty, zasady nawiązania relacji terapeutycznej oraz podstawowe metody i techniki terapeutyczne z różnych kierunków psychologicznych.

Umiejętności : Student rozumie zasady nawiązania kontaktu z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, interpretować informacje werbalne i pozawerbalne, stworzyć ramowy plan terapii, potrafi zaproponować techniki i metody terapeutyczne odpowiednie dla danej formy dysfunkcji.

Kompetencje : Student wykazuje otwartość i wrażliwość na drugą osobę, zachowuje ostrożność, odpowiedzialność i krytycyzm w formułowaniu swoich ocen, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu metod pomocy, jest zorientowany na pracę w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza :

(2) : Student nie wie czym zajmuje się psychoterapia, nie zna zasad jej stosowania, nie rozumie znaczenia kryzysu w życiu człowieka.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychoterapii, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, m.in. zasad nawiązania relacji terapeutycznej i podstawowych metod i technik terapeutycznych.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat psychoterapii, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń, ale nie zawsze rozumie znaczenia kryzysów w życiu człowieka.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest psychoterapia, zna zasady nawiązania relacji terapeutycznej oraz podstawowe metody i techniki terapeutyczne, rozumie znaczenie kryzysów w życiu człowieka, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

Umiejętności :

(2) : Student nie potrafi nawiązać kontaktu z drugą osobą, nie umie przeprowadzić wywiadu terapeutycznego, ani stworzyć ramowego planu terapii.

(3) : Student słabo nawiązuje kontakt z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, ale nie do końca potrafi ocenić jego wartość, ma trudności z zaproponowaniem ramowego planu terapii.

(4) : Student poprawnie nawiązuje kontakt z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny i docenia jego wartość, potrafi zaproponować niektóre techniki i metody terapeutyczne.

(5) : Student doskonale potrafi nawiązać kontakt z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny i docenić jego wartość, stara się interpretować informacje werbalne i pozawerbalne, potrafi zaproponować właściwe techniki i metody terapeutyczne, szukać odniesień terapeutycznych wśród sytuacji rzeczywistych i fikcyjnych.

Kompetencje :

Oceniany jest stopień otwartości i wrażliwości na osobę pacjenta, ostrożności, odpowiedzialność i krytycyzmu w formułowaniu ocen oraz kreatywności w poszukiwaniu metod pomocy, a także zaangażowania w pracę zespołu.

Zakres tematów:

1.Psychoterapia a poradnictwo.

2.Niespecyficzne czynniki leczące.

3.Pojęcie relacji terapeutycznej.

4.Kontrakt terapeutyczny.

5.Ustalenie celów terapii.

6.Interakcja psychoterapeutyczna.

7.Budowanie hipotez terapeutycznych.

8.Interwencje terapeutyczne.

9.Dialog terapeutyczny.

10.Techniki pozawerbalne.

11.Metody podejmowania decyzji.

12.Rysunek w terapii.

13.Praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

14.Praca z pacjentem w ujęciu psychoanalitycznym i humanistycznym.

15.Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

miniwykład,

prezentacje multimedialne,

omawianie przypadków,

ćwiczenie technik terapeutycznych w grupach,

dyskusja,

konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1422
Sławomir Ślaski 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.