Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia WF-PS-N-NEUR
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: link do neuropsychologia wykłady
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3af119b951ad4d948247f29281981ec8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2f881e8c-440d-40cf-8d68-5b657655abc9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS

2. Grabowska, A., Jaśkowski, P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP

3. Pąchalska, M. (2012). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.1 i t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna, GWP

5.Walsh, K W ( 2001) Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia; (student):

• zna podstawowe pojęcia z zakresu neuropsychologii klinicznej

• posiada wiedzę na temat budowy i funkcji struktur mózgowych oraz związku pomiędzy funkcjonowaniem mózgu i zachowaniem

• ma wiedzę na temat współczesnych metod badawczych wykorzystywanych w neuropsychologii klinicznej; w szczególności zna podstawy technik neuroobrazowych (np. EEG, (f)MRI, CT) i potrafi ocenić ich przydatność w diagnostyce neuropsychologicznej

• posiada wiedzę na temat neuropsychologicznych konsekwencji urazów mózgu i chorób zwyrodnieniowych mózgu

• posiada wiedzę z zakresu narzędzi diagnozy neuropsychologicznej, zna przeslanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje egzamin końcowy w formie testu (zaliczenie od 60 %) Egzamin pisemny ( test jednokrotnego wyboru) przeprowadzony przez paltformę Moodle

Ocena 2 ( ndst)- student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zawarte w egzaminie pisemnym

Ocena 3 ( dst) student w ograniczonym stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania - 60 % odpowiedzi poprawnych.

Ocena 4 ( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę z neuropsychologii , potrafi udzielić 70% odpowiedzi poprawnych

Ocena 5 ( bdb)- student ma w pełni uporządkowaną wiedzę z neuropsychologii , potrafi udzielić 90% odpowiedzi poprawnych na egzaminie.

Zakres tematów:

1) Neuropsychologia jako odrębna dyscyplina teoretyczna i empiryczna.

2) Przesłanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego

- Standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

- Ośrodkowy układ nerwowy

- Kora mózgowa

3) Zróżnicowanie funkcjonalne płatów mózgowych mózgu człowieka

- płaty potyliczne - zróżnicowanie i rola

- płat ciemieniowy - zróżnicowanie funkcjonalne

- płaty skroniowe - zróżnicowanie i funkcje

- płaty czołowe - organizacja funkcjonalna

4) Czynniki modyfikujące standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

5) Czynniki patogenne zdarzeniowe

6) Zaburzenia krążenia mózgowego - stany patologiczne

7) Czynniki patogenne działające przewlekle -procesy rozrostowe

8) Choroby neurodegeneracyjne

9) Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu:

- procesy poznawcze

- procesy wykonawcze

- procesy emocjonalne

10) Organizacja mózgowa pamięci

11) Diagnoza neuropsychologiczna

12)Fizjologiczny i patologiczny proces starzenia mózgu; charakterystyka wybranych chorób otępiennych.

13)Diagnoza otępienia

14)) Uszkodzenia mózgu na tle alkoholowym

Metody dydaktyczne:

W sesji letniej wykład jest prowadzony w czasie rzeczywistym on-line -synchronicznie przez platformę e-lerningową MS TEAMS. Wykład informacyjny, wykład problemowy. Wykład jest obowiązkowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 1423
Aleksandra Kűhn-Dymecka 67/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)