Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej 2 WF-PS-N-PERC2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8ed368bee47048ca97ced2cff9ca2908%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9ab0cbcc-9c64-460a-a28c-a03952556861&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Bouras N. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław, 2010

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2002

Kowalik ST., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Scholar, 2018

Zabłocki K., Brejnak W., Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, UKSW 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza : Student wie czym zajmuje się psychologia rewalidacyjna, dysponuje wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, zna główne jej nurty.

Umiejętności : Student rozumie zasady nawiązania kontaktu z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, stworzyć ramowy plan terapii, potrafi zaproponować techniki i metody terapeutyczne odpowiednie dla danej formy dysfunkcji.

Kompetencje : Student wykazuje otwartość i wrażliwość na drugą osobę, zachowuje ostrożność, odpowiedzialność i krytycyzm w formułowaniu swoich ocen, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu metod pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

(2) : Student nie wie czym zajmuje się rewalidacja chorych psychicznie, nie zna zasad jej stosowania.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychologii rewalidacji chorych psychicznie, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat rewalidacji chorych psychicznie, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest rewalidacja chorych psychicznie, zna podstawowe metody i techniki terapeutyczne, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

obecność,

sprawdzian wiedzy,

sprawozdanie z udziału w środowiskowym domu samopomocy.

Zakres tematów:

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami z problemami autyzmu.

Metody dydaktyczne:

miniwykład

praca w grupach

dyskusja

rozwiązywanie problemów

analiza tekstów

filmy dydaktyczne

studium przypadku

ćwiczenia praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 1424
Sławomir Ślaski 2/10 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 1424
Sławomir Ślaski 5/10 szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 1424
Sławomir Ślaski 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)