Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 WF-PS-N-PPR2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd37afcc944c4ae5a6ebffa95a3691aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcd3a0df-f481-4d51-91ab-a4fc0bd4de26&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Uwaga! W semestrze letnim roku akademickiego 2020-2021, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (MS Teams). W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemny tekst na ustalony z wykładowcą temat.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metoda referatu, metoda "doświadczeń", opowiadanie, opis, "giełda pomysłów".

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1409
Waldemar Woźniak, Justyna Jastrzębska 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)