Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii WF-PS-N-WDP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie kontaktu synchronicznego w czasie rzeczywistym, poprzez transmisję i komunikację za pomocą aplikacji MS TEAMS umożliwiającej przekaz audiowizualny w stałych godzinach ustalonych w planie zajęć (USOS).
Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

uzupełniajaca:

Witkowski, T. Zakazana Psychologia cz. I i cz II

Efekty uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U01

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Zakres tematów:

1. Wstęp do psychologii.

2-3. Przedmiot i metoda psychologii

4. Współczesny obieg treści naukowych. Etyka prowadzenia badań naukowych.

5. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia procesów poznawczych

6. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia emocje i motywacje

7. Perspektywa scalająca: psychologia społeczna

8. Perspektywa scalająca: psychologia osobowości

9. Wprowadzenie do perspektywy psychologii rozwoju

10. Wprowadzenie do perspektywy psychologii różnic indywidualnych

11. Psychologia zdrowia i choroby, psychopatologia, psychologia kliniczna

12. Perspektywa neuropsychologii

13. Psychologia teoretyczna i praktyczna, aplikacje psychologii.

14. Uniwersalne czy lokalne: Psychologia między/kulturowa jako przykład uprawiania psychologii.

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1436
Zdzisław Kobos 126/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)