Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kryzysu WF-ZPS-KR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acfaf83848c62476f9a79fc75c13356f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab8ee1c9-88c0-434b-8b54-a0e8c8919d04&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Efekty uczenia się:

Wiedza

Student będzie posiadał wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

Umiejętności

Student będzie posiadał umiejętność rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

Kompetencje

Student będzie potrafił rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im podstawowej pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał szeroką wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił bardzo dobrze scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość szeroką wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił dobrze scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał wiedzę, chociaż w umiarkowanym zakresie, na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił, chociaż niezbyt sprawnie, scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wiedzy na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także nie będzie potrafił scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał umiejętność szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił prawidłowo rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał umiejętność dość szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił dość prawidłowo rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał umiejętność, chociaż będzie to czynił to z trudnością, rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił prawidłowo, chociaż z trudem, rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał umiejętności szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz nie będzie potrafił prawidłowo rozpoznać potrzeby udzielenia im pomocy.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużym wyczuciem i empatią rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im bardzo sprawnie podstawowej pomocy.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił z wyczuciem i empatią rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im dość sprawnie podstawowej pomocy.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił rozmawiać, aczkolwiek z pewnym trudem, z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im dość sprawnie, chociaż z trudnością, podstawowej pomocy.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz nie będzie potrafił udzielić im podstawowej pomocy.

Opis ECTS:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin

Praca własna - lektura artykułów - 10 godzin

Metody oceniania

Egzamin pisemny (test - 15 pytań jednokrotnego wyboru)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do wykładu - wyjaśnienie, czym jest kryzys psychiczny

2. Przyczyny kryzysu psychicznego

3.Jak rozpoznać, że to już kryzys?

4. Jak rozmawiać z osobą w kryzysie psychicznym?

5. Etapy interwencji kryzysowej

6. Zasady pracy z traumą

7. Podsumowanie wykładu

Metody dydaktyczne:

1. prezentacje ppt

2. filmy na temat kryzysu psychicznego

3. dyskusja (czat)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w sobotę, 18:45 - 20:15, sala e-learning
raz na miesiąc w sobotę, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Małgorzata Starzomska-Romanowska 42/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)