Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rewalidacyjna WF-ZPS-RW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19f673ba3ee847c9bca6c57029c7bb74%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7deb728-a1af-4545-9fae-f0156acf9fa6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Elfström M. L. (2007). Coping and cognitive behavioural models in physical and psychological rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (34-48). London and New York: Routledge

2. Elliot T.R., Warren A.M. (2007). Why psychology is important in rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (14-33). London and New York : Routledge

3. Gorfin, L., McGlaughlin A. (2005). Listening to the disempowered. The Psychologist, 18, 7, 426-428.

4. Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP.

4. Lawthom, R., Goodley, D. (2005). Community psychology. Towards an empowering vision of disability. The Psychologist, 18, 7, 423-425.

5. O’Brien M. Positive Psychology: Supporting individuals with disabilities in higher education and in the workplace, website: https://www.ahead.ie/journal/Positive-Psychology-Supporting-individuals-with-disabilities-in-higher-education-and-in-the-workplace.

6. Supple S. (2005). Getting our house in order. The Psychologist, 18, 7, 419-420.

7. Understanding disability (2011). W: World report on disability (1 – 17), Geneva: WHO.

8. Woolfson L. (2005). Disability and the parenting paradox. The Psychologist, 18, 7, 421-422.

9. Zabłocki K. J. (1998). Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student będzie potrafił wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił scharakteryzować sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

Umiejętności

Student będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

Kompetencje

Student będzie potrafił rozmawiać z empatią z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił bardzo dobrze scharakteryzować sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił dość dobrze scharakteryzować sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z pewnymi trudnościami, wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił scharakteryzować, chociaż z trudem, sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto nie będzie potrafił scharakteryzować sytuacji psychologicznej osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużą biegłością wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił bardzo trafnie rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz będzie potrafił bardzo sprawnie zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił dość trafnie rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz będzie potrafił dość sprawnie zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z dużą trudnością, wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił, chociaż z trudem, rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz będzie potrafił, chociaż z trudnością, zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił wykorzystać zdobytej wiedzy na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że nie będzie potrafił rozpoznać specyficznych problemów psychologicznych osób niepełnosprawnych oraz nie będzie potrafił zaproponować skutecznych metod pomocy psychologicznej tym osobom.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużym wyczuciem rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił bardzo dobrze rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił bardzo sprawnie podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił z dość dużym wyczuciem rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił dość dobrze rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił dość sprawnie podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z niewielkim wyczuciem rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił dość dobrze, chociaż z trudem, rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił dość sprawnie, chociaż z trudnościami podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, nie będzie potrafił rozpoznać ich problemów i potrzeb oraz nie będzie potrafił podjąć podstawowych oddziaływań rewalidacyjnych w przypadku osób niepełnosprawnych.

Opis ECTS:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin

Praca własna - lektura artykułów - 10 godzin

Metody oceniania

Egzamin pisemny (test - 15 pytań jednokrotnego wyboru)

Zakres tematów:

1. Zrozumieć niepełnosprawność – wyjaśnienie pojęcia, definicje

2. Niepełnosprawność w literaturze psychologicznej

3.Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych: ból, lęk, stres, smutek, wstyd

4. Co to znaczy wsłuchiwać się w osoby niepełnosprawne?

5. Rewalidacja a rehabilitacja

6. Dlaczego psychologia jest ważna w rewalidacji osób niepełnosprawnych?

7. Radzenie sobie i modele poznawczo-behawioralne w pomocy osobom niepełnosprawnym

8. Ku pozytywnemu wizji niepełnosprawności – rola psychologii pozytywnej i nie tylko

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się online

1. prezentacje ppt

2. filmy dotyczące niepełnosprawności

3. dyskusja (chat)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 10:30, sala e-learning
co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Małgorzata Starzomska-Romanowska 39/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.