Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia kwantowa WM-CH-421
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Udostępnione treści wykładów oraz treści ćwiczeń w postaci files pdf przesyłanych studentom po danym wykładzie. Wykłady odbywają się zdalnie przy pomocy platformy Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5762da184bb948df9f8505624017b471%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ddd960a-43f2-4acd-b115-2eab3f20d7d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Efekty uczenia się:

- Znajomość podstaw mechaniki kwantowej;

- Prosta teoria orbitali molekularnych do opisy atomów i molekuł;

- Znajomość metod obliczeniowych chemii kwantowej;

- Umiejętność wykonania samodzielnych obliczeń przy pomocy programu - - WebMo dostępnego w sieci.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS

aktywność na platformie Teams 30 godzina

b) Warunki zaliczenia przedmiotu - egzamin pisemny koncowy

Zakres tematów:

- Podstawy mechaniki kwantowej;

- Postawy opisu atomów w ramach metody MO;

- Podstawy opisu molekuł w ramach metody MO;

- Przegląd metod obliczeniowych chemii kwantowej.

Metody dydaktyczne:

Wykłady na platformie Teams;

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5762da184bb948df9f8505624017b471%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ddd960a-43f2-4acd-b115-2eab3f20d7d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Ćwiczenia prowadzone na superkomputerze WebMo dostepnym w sieci przy pomocy internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Joanna Sadlej 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.