Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Identyfikacja związków chemicznych WM-CH-482
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykłady udostępnione są studentom w postaci files pdf. Podobnie materiał prezentowany na ćwiczeniach przekazywany jest w postaci files pdf.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43423c39f8cc4b2bbb7a5537771d45ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=be605b36-8c7f-4a22-8945-31011da070d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Efekty uczenia się:

Studenci zapoznają się z metodami identyfikacją związków chemicznych, głównie z obszaru związków organicznych, przy pomocy metod: chemicznych, chromatograficznych, spektroskopii mas oraz spektroskopii optycznej (IR, UV VIS, Raman), NMR i EPR.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu.

Podobnie - zaliczenie ćwiczeń - na podstawie zaliczenia końcowego pisemnego kolokwium.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje zakresy identyfikacji związków metodami:

- analizy chemicznej,

- metod chromatograficznych,

- metod spektroskopii mas,

- metod spektroskopii optycznej (IR, Ramana, UV VIS)

- metod spektroskopii NMR

Metody dydaktyczne:

Studentom wysyłane są files pdf poszczególnych wykładów oraz zajęć ćwiczeń.

Ćwiczenia wykonywane są przy pomocy baz danych widm molekularnych przy pomocy sieci.

Link do IZCh

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43423c39f8cc4b2bbb7a5537771d45ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=be605b36-8c7f-4a22-8945-31011da070d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Joanna Sadlej 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.