Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dyskretna WM-MA-MD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. K. A. Ross, Ch. R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN 2006,

2. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,

PWN 2003,

3. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Matematyka dyskretna

Efekty uczenia się:

jak wyżej

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów uczenia się obowiązują następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): ocena 5,

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: ocena 4+,

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: ocena 4,

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są

spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3+,

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione

kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3,

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją:

ocena 2.

Zakres tematów:

1. Zbiory, relacje i funkcje. Równoliczność, działania nieskończone.

2. Aksjomaty. Dowody konstruktywne i niekonstruktywne.

3. Dowody wprost i nie wprost. Warianty indukcji matematycznej.

4. Prawa i metody zliczania.

5. Wariacje, permutacje, kombinacje, podziały.

6. Zasada włączeń i wyłączeń.

7. Rozwiązywanie liniowych równań rekurencyjnych. Metoda pierwiastków

równania charakterystycznego.

8. Metoda nieoznaczonych współczynników dla typowych równań

niejednorodnych.

9. Notacje o, O, Ω, Θ.

10. Stopnie wierzchołków w grafach. Twierdzenie Eulera.

11. Izomorfizm i planarność grafów.

12. Multigrafy, ścieżki i cykle Eulera. Ścieżki i cykle Hamiltona.

13. Problem komiwojażera.

14. Algebry Boole'a.

15. Liczby pierwsze, kongruencje, chińskie twierdzenie o resztach.

Metody dydaktyczne:

jak wyżej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marek Kowalski, Tomasz Kulpa 82/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.