Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki WM-MA-S2-E2-PD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aronson E., Wieczorkowska G., Zasady działania naszego umysłu, materiały Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME), U.W. 2000

Konarzewski K., Sztuka nauczania. Szkoła, PWN, Warszawa, 2016.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, WSiP, Warszawa 2006.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. udział w wykładach (logowania na platformie)

2. wykonanie zadanych prac,

3. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

3. zdanie egzaminu obejmującego materiał prezentowany na wykładach.

Ocena końcowa z egzaminu:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena db (4,0) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena db plus (4,5) - student posiada wiedzę (na poziomie dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zna relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych oraz zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

ocena bdb (5,0) - student posiada wiedzę (na poziomie bardzo dobrym dobrym) z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących usytuowania dydaktyki w zakresie pedagogiki, współczesnych koncepcji nauczania i celów kształcenia, zna relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych oraz zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - student potrafi (w stopniu dostatecznym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena db (4,0) - student potrafi (na poziomie dobrym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena db plus (4,5) - student potrafi zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

ocena bdb (5,0) - student potrafi (na poziomie bardzo dobrym) zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego, dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów.

Kompetencje społeczne:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość (na poziomie dostatecznym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość (na poziomie dostatecznym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena db (4,0) - ma świadomość (na poziomie dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena db plus (4,5) - - ma świadomość (na poziomie dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

ocena bdb (5,0) - - ma świadomość (na poziomie bardzo dobrym) twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

Zakres tematów:

1. Dydaktyka jako nauka.

2. Uczenie się jako jedno z podstawowych pojęć dydaktycznych.

3. Cele i treści kształcenia.

4. Treści kształcenia w trzecim tysiącleciu.

5. Zasady kształcenia.

6. Metody kształcenia.

7. Język kształcenia.

8. Dydaktyka epoki cyfrowej.

9. Myślenie linearne a wielowątkowe – umysł rozszerzony.

10. Nauki kognitywne w dydaktyce.

11. Umysłowe mechanizmy myślenia.

12. Umysł a technologie informacyjne.

13. Konstruktywizm dla dydaktyki.

14. Konektywizm w nauczaniu i uczeniu się.

15. Perspektywa kształcenia w społeczeństwie wiedzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Joanna Kandzia 23/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.