Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne WM-I-Z-SOP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Praca na zajęciach, kolokwia, kolokwium zaliczeniowe, projekt.

Zakres tematów:

podstawy środowiska Linux (podstawowe komendy, uprawnienia,

wyrażenia regularne, potoki procesora)

bootowanie systemu (bootowanie, konfiguracja GRUB, poziomy pracy)

dyski i partycje (fdisk, partycja SWAP, dodawanie i usuwanie partycja, RAID)

LVM (konfiguracja woluminu logicznego) filesystem (montowanie systemów plików, tworzenie i konfiguracja, szyfrowanie - LUKS, QUOTAS, ACL, AutoFS)

sieć w systemie (konfiguracja i zarządzanie)

administracja użytkowników (hasła, grupy, inicjalizacja kont użytkowników,

uprawnienia do plików i katalogów)

Metody dydaktyczne:

Laboratorium komputerowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Michał Seredyński 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)